Våre lagertjenester

Ofte oppstår behovet for ekstra lagringsplass.

Ved korttidslagring eller lagring over lenger tid er det hensiktsmessig med en tillitsfull samarbeidspartner som kjenner til dine behov og ønsker.

Ulik type lagring

Med vårt lagerareal på 4000m2 har vi gode muligheter til å betjene deg som kunde med riktig type lagring. Før lagring gjør vi en vurdering av hvordan gjenstand skal lagres på best mulig måte og er opptatt av å være løsningsorientert håndtering.

Våre lagertilbud består av blant annet:

  • Varmtlager
  • Varehotell
  • Kaldtlager

Lagring for bedrifter

Vi er en solid leverandør av lagertjenester som har opparbeidet god kunnskap innenfor lagring. Våre medarbeidere har alle lang erfaring med våre tjenester innenfor lagertjenester og ønsker å gi deg som kunde det beste.

Vi verdsetter gode kundeforhold, og er opptatt av et personlig forhold til deg som kunde.

Har du spørsmål vedrørende våre transporttjenester kan du ta kontakt her.

Har du spørsmål vedrørende våre lagertjenester kan du ta kontakt her.

Vil du bli kontaktet?