Lagertjenester

Vi hjelper bedrifter som ønsker å sette ut hele eller deler av sin logistikkkjede og overtar ansvaret for din bedrifts inntransport, lagerhold, ordreekspedering og videreforsendelse. Vi sorterer, lagrer, plukker og transporterer etter dine ønsker.

Spisskompetanse innen lagertjenester

Våre lagertjenester tar hånd om et bredt varespekter- alt fra små enheter til store konstruksjoner. Lagerkapasiteten vår er på 4000m2 hvorav 2200m2 er varmt lager og varehotell, mens 1800m2 kaldt lager velegnet for langtidslagring.

Lagertjenester for bedrifter

Ved å benytte seg av en lagertjeneste kan du konsentrere deg om dine kjerneområder. Våre IT-baserte løsninger bidrar til at informasjonsflyten og sikkerheten er godt ivaretatt.
Dette medfører at høye faste kostnader blir variable i takt med aktivitetsnivået til den enkelte.
Vi har også stor uteplass med mulighet for utelagring.


Har du spørsmål vedrørende våre lagertjenester kan du ta kontakt her.

Vil du bli kontaktet?